Plan-3


تبعات کج اندیشی هژمونی جهانی ترامپ در برابر ایران

آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد. برای اولین بار است که آمریکا نیروی نظامی یک کشور را در لیست سازمان های تروریستی قرارمی‌دهد به مانند این کار را کشور کانادا نیز در تاریخ 22 خرداد 1397 با تصویب مصوبه ای در مجلس عوام آن کشور، سپاه پاسداران ایران را در لیست سازمان های تروریستی قرار داده که با حمایت و استقبال آمریکا روبرو شد و شاید امروز ناظران سیاسی د لیل حمایت آمریکا از اقدام کانادا را بهتر می‌فهمند.
به گزارش اندیشه کیمیا، آمریکا با هدف اعمال « فشار حداکثری» بر ایران یکی از اقدامات ضد ایرانی خود را آغاز کرد که این اقدام آمریکا تبعات اقتصادی و امنیتی را به دنبال خواهد داشت.
دونالد ترامپ اعتقاد دارد که سپاه سلطه کامل بر ایران دارد و سپاه را بعنوان یک گروه تروریستی معرفی کرد تا طرف‌‌های تجاری ایران در خارج نسبت به همکاری با ایران ابا کنند چون یقیناً در مظان اتهام و مجازات آمریکا قرار می‌گیرند.
اما وارد کردن سپاه به لیست گروه های تروریستی، خود تبعاتی را دارد از جمله این که شاخه برون مرزی سپاه قدس مأموریت های مستشاری در کشورهایی مانند سوریه و عراق دارد که اعضای این نهاد، در سفر به خارج در معرض بازداشت و یا استرداد به آمریکا قرار گیرند . این اقدام آمریکا باعث افزایش سطح تنش های میان ایران و آمریکا در مناطق بحرانی خاورمیانه مانند سوریه و یمن و نیز در خلیج فارس به شدت بالا رفته و شرایط جرقه به انبار باروت جنگ مهیاتر می شود.
آمریکا در سالگرد خروج از توافق هسته ای به دنبال تشدید تحریم های اقتصادی جدیدی علیه ایران است، ترامپ با این اقدام به قول خود به دنبال تغییر نظام به طور جدی است. البته قابل ذکر است که ایران نیز در اقدامی، ارتش آمریکا را به عنوان گروه تروریستی مشابه داعش قلمداد خواهد کرد.آمریکا تلاش کرد با خروج خود از برجام دکترین محدودسازی همکاریهای بین المللی با ایران ومحاصره منطقه ای تهران را به انجام برساند و با تروریستی خواندن سپاه در سالگرد خروج از توافق هسته ای ایران را از چالش بین المللی به یک دشمن بین المللی، برای ایالات متحده تبدیل کند تا در آینده بتواند از این فرایند برای ایجاد اجماع جهانی بیشتر بهره برداری کند.
این ماجرا که ترامپ آغاز کرده است و به دنبال ثبت هژمونی جهانی و غرب به آمریکا است، هم خوانی نداردوآمریکا دچارتوهم شده  چرا که ایران در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس به خوبی می تواند منافع آمریکا را به خطر بیندازد چون ایران کشور دست و پا بسته ای درمنطقه نیست و آمریکا می بایست عاقلانه برخورد نماید.

 دکتر نصیر جینور
کارشناس مسائل بین الملل

Plan-4

بالا