Plan-3


مبارزه با دزدی نرم افزار در جهان

با فناوری بلاک چین مبارزه با دزدی نرم افزار در جهان تسهیل می شود.
به گزارش اندیشه کیمیا ، بر اساس مطالعه پژوهشی که به تازگی منتشر شد، می توان از برنامه های اصلی بلاک چین (NBAs) برای کاهش مشکل دزدی نرم افزاری استفاده کرد.
این مطالعه، نخست به آزمایش مفهوم «مدل مستر بیت کوین» یا Master Bitcoin Model می پردازد که دیگر آزمایش ها نیز نشان داده اند یک مدل ساده انگارانه است و نمی تواند الزامات پروانه نرم افزاری و محافظت از قوانین کپی رایت را برآورده کند و سپس مدلی را پیشنهاد می کند که ReSOLV نام دارد و از آن برای حل مسائل مرتبط با مدل مستر بیت کوین استفاده می کند.

منبع : تجارت نیوز

Plan-4

بالا