Plan-3


هرو رنار در مراکش ماندنی شد

رئیس فدراسیون فوتبال مراکش از ادامه همکاری با سرمربی فرانسوی خود سخن به میان آورد.

به گزارش اندیشه کیمیا، هرو رنار، سرمربی سرشناس فرانسوی هدایت تیم‌ ‌ملی فوتبال مراکش را در جام جهانی 2018 روسیه بر عهده داشت.

با وجود این که تیم‌ ‌ملی فوتبال مراکش نتوانست انتظارات را در جام جهانی بر آورده کند و خبرهای زیادی درباره جدایی سرمربی فرانسوی این تیم به گوش رسید اما فدراسیون فوتبال مراکش همچنان به سرمربی خود اعتماد دارد.

فوزی لقجع، رئیس فدراسیون فوتبال مراکش در نشستی خبری تاکید کرد که هرو رنار تا سال 2022 با تیم‌ ‌ملی مراکش قرارداد دارد و قصد پایان همکاری با این مربی را ندارند.

او تاکید کرد که در گفت‌وگویی که با رنار داشت تاکید کرده که به دنبال قهرمانی در جام ملت های آفریقا هستند و باید این همکاری ادامه داشته باشد.

رنار توانسته دو بار با تیم های مختلف قهرمانی در جام ملت های آفریقا را به دست آورد و مراکشی ها امیدوار هستند که با تیم‌ ‌ملی کشور آنها هم این افتخار بزرگ به دست آید.

ایسنا

Plan-4

بالا