Plan-3


مهلت ثبت نام وام ویژه دکتری ۳ ماهه زمستان تا ۹ بهمن ۹۶

ثبت نام وام ویژه دکتری (روزانه) ۳ ماهه زمستان سال ۱۳۹۶، آغاز شده و تا دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ انجام می‌پذیرد.

به گزارش اندیشه کیمیا، دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: ثبت نام وام ویژه دکتری (روزانه) ۳ ماهه زمستان سال ۱۳۹۶، آغاز شده و تا دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ انجام می‌پذیرد.

متقاضیان نسبت به تکمیل فرم شماره ۲ مخصوص صندوق رفاه اقدام و به کارشناس رشته خود در اموردانشجویی در زمان مقرر تحویل دهند.

همچنین به علت تراکم در پرداخت وام های دانشجویی در نیمسال دوم امکان تمدید مدت زمان مذکور میسر نیست.

منبع: خبرگزاری مهر

Plan-4

بالا