Plan-3


توضیحات رئیس پلیس راه خوزستان در مورد مبلغ پارکینگ در چذابه

اهواز - رییس پلیس راه خوزستان گفت: برای هر شبانه روز توقف خودرو در پارکینگ های مرزی مبلغ پنج هزار تومان درنظر گرفته شده است.

به گزارش اندیشه کیمیا سرهنگ رضا دولتشاهی اظهار کرد: ستاد اربعین کشور برای هر شبانه روز توقف خودرو در پارکینگ های مرزی مبلغ پنج هزار تومان درنظر گرفته است.

وی در ارتباط با اعتراض زائران حسینی در قبال پرداخت هزینه ۵۰ هزار تومانی ورودی به پارکینگ گفت: مبلغ فوق برای توقف ۱۰ روزه دریافت می شود ولی اگر راننده ای زودتر از این زمان برگردد هزینه اضافی به وی عودت داده می شود.

رییس پلیس راه خوزستان تصریح کرد: هزینه هر شبانه روز توقف در پارکینگ از سوی ستاد اربعین کشور تعیین شده و استان خوزستان هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد.

سرهنگ دولتشاهی یادآور شد: کاهش قیمت هر شبانه روز را تا دو هزار تومان پیشنهاد داده بودیم ولی به هر صورت ستاد نیز ملزوماتی چون دوربین، نور و دیوار بتنی را درنظر می گیرد.

وی در پایان با اشاره به بسیج نیروها برای خدمات رسانی به زائران حسینی گفت: در محل پایانه مرزی چذابه مستقر شده ایم و بازدیدهایی را از پایانه مرزی شلمچه خواهیم داشت.

منبع:مهر

Plan-4

بالا