ویژه سیاسی

روحانی با 23 میلیون و 549 هزار و 616 رای پیروز انتخابات

نتایج اولیه اعلام شده از سوی رییس ستاد انتخابات کشور بدین شرح است

بالا