ویژه سیاسی

وحیدسلوکی کارشناس مسائل سیاسی: آینده بحران سوریه و نقش بازیگران

منطقه شرق سوریه نسبت به غرب آن برای جریان مقاومت از اهمیت بیشتری برخوردار است. بازیگران مختلف در این منطقه نیز به دنبال منافع خاصی می باشند، اما آنچه اهمیت دارد منافع و اهداف آمریکا در شرق سوریه است.
مهم ترین اهمیت منطقه شرقی سوریه برای ایران ارتباط این منطقه با عراق است. در واقع زنجیره مقاومت در این مناطق به هم وصل می شود.
امریکا به دنبال تشکیل منطقه ای به نام جزیره در سوریه است که این منطقه از رودخانه فرات شروع می شود و به سمت مناطق کردنشین امداد داشته و سپس به رقه و این منطقه می رسد. هدف آمریکا نیز انحصار نفوذ در این ناحیه است. اگر آمریکا در رقه عملیات صورت می دهد به این دلیل است که رقه در مرکز این جزیره است و باید داعش از این منطقه رانده شودو سیطره این منطقه به کردها داده شود. به هر حال کردها هم پیمان اصلی آمریکا در شمال سوریه هستند و آمریکا به دنبال نقش دهی بیشتر به کردهاست.
یکی از عواملی که آمریکا در شرایط کنونی با ترکیه در مورد مسئله سوریه مشکل دارد، حمایت های بیش از اندازه واشنگتن از کردهاست .لذا در صورتی که آمریکا بتواند طرح خود را در سوریه عملیاتی کند، کشورهای ترکیه، ایران، عراق و اردن را درگیر مسائل مختلفی خواهد کرد.
آمریکا به دنبال راندن داعش از رقه به مناطقی همچون دیر الزور و تدمر است ، لذا چنانچه داعش از رقه خارج شود، به سمت تدمر خواهد رفت و در صورتی که این امر محقق شود داعش به راحتی می می توانست در غرب سوریه نیز عملیات انجام دهد. برنامه داعش نیز حرکت از تدمر به سمت حمص و سپس شمال لبنان است که یک بار داعش در انجام این امر ناکام ماند و فتح القصیر این طرح داعش را منحل کرد. واکنش روسیه نیز با اهداف گفته شده آمریکا در تعارض است و داعش را در این منطقه مورد اصابت خود قرار خواهد داد.
منطقه دیر الزور در سرنوشت نبرد در سوریه از اهمیت بسزایی برخوردار است . پس از شکست تروریست ها در حلب که منجر به از دست دادن بسیاری از پایگاه های مهم آن ها در شمال غرب سوریه شد بسیاری از تروریست ها به دیرالزور در شرق این کشور نقل مکان کردند. دیر الزور از بعد جمعیت شناختی به عنوان یک معدن و ذخیره نیرو انسانی در بیشتر بخش ها به شمار می رود. همچنین یک منطقه مرزی است که به مثابه نگهبان و پایگاهی به عنوان حمایت از معبر اصلی مرکزی از سوریه به سمت عراق است . دیر الزور از منابع طبیعی سرشاری اعم از نفت برخوردار بوده و از لحاظ گذرگاه آبی نیز منطقه ای راهبردی محسوب می شود.
با توجه به آنچه آمد این مزایای ویژه سبب شده است که گروه تروریستی داعش دیرالزور را به عنوان پایتخت دوم خود بخواند. به خاطر همین اهمیت استراتژیک، نظامی، عملیاتی و میدانی فراوانی که دیرالزور دارد، ارتش سوریه طی هفت سال گذشته آن را در کانون اهمیت قرار داده است.
ارتش سوریه توانست به محاصره سه ساله دیرالزور پایان دهد و شکست دیگری را بر پیکر داعش تحمیل کند. بازپس گیری دیرالزور توسط ارتش سوریه، دو هدف مهم و راهبردی را برای دولت سوریه محقق می سازد: اول آنکه موجب شکست طرح آمریکا که هدفش دست گذاشتن بر نوار مرز نزدیک به سوریه و عراق با هدف جداکردن محور شرقی از محور غربی مقاومت است، می شود و دوم آنکه مناطق جدیدی را به مناطق دولت سوریه می افزاید و از طرف دیگر بازپس گیری دیرالزور که منطقه ای غنی و سرشار از نظر منابع طبیعی و ثروت های خدادادی است، را به دامان دولت سوریه بازگرداند و این سبب فشارهای مالی بر داعش شده و می شود.
ترکیه نیز به عنوان کشوری استراتژیک در منطقه خاورمیانه از بازیگران اثرگذار در تحولات سوریه می باشد. در همین راستا ترکیه به دنبال محدودسازی کردها در شمال سوریه است و به همین دلیل کردها دست کمک به سمت سوریه دراز کردند. آنچه این تحولات را پیچیده می کند همکاری کردها با امریکا است و این می تواند منجر به تحریک کردها توسط آمریکا در بحران فعلی باشد.
در پیرامون نقش و بازیگری ترامپ می توان گفت که وی پذیرفته است که بشاراسد در قدرت بماند و می توان گفت که دولت فعلی آمریکا به دنبال مذاکره سیاسی است. همچنین رویکرد فعلی ترامپ را می توان مبارزه با داعش، کنترل آن و نفوذ در فرایند سیاسی آینده سوریه و منطقه غرب آسیا دانست.
بحران سوریه سیال است و تلفیقی از راه حل سیاسی و نظامی می تواند این بحران حدودا ۶ ساله را به انتها برساند. رویکرد سیاسی روسیه نیز راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه است. در صورتی که راهکار سیاسی پیدا شود ترکیه مجبور به بستن مرزها می شود و این امر منجر به کاهش جنگ در مناطق مختلف سوریه و حل بحران آن در آینده خواهد شد.

بالا