کارگردان معروف کشور به نشانه اعتراض کارت خانه سینما خود را آتش زد

سعید سهیلی در مقابل دوربین کارت کانون کارگردانان خود را آتش زد!

 به گزارش اندیشه کیمیا، سعید سهیلی کارگردان سینما و تلویزیون مقابل دوربین اعلام کرد: دقیقا فردای روزی که من با حسن روحانی در سفرش به مشهد همراه شدم نسخه قاچاق "گشت۲" منتشر شد». چرا از من حمایت نمی کنید؟ و بعد هم به نشانه اعتراض خود مقابل دوربین، کارت خانه سینما و کانون کارگردانان خود را آتش زد.

منبع:جام نیـوز

بالا