Plan-3


بانک های خراسان شمالی 15 درصد بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کردند

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی گفت: در سال جاری بانک های این استان 15 درصد بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کردند.

رضا بهمن پور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: میزان پرداخت تسهیلات توسط بانک های استان، با وجود مشکلات، رشد داشته است.
وی تصریح کرد: میزان تسهیلات پرداخت شده در آبان ماه امسال در مقایسه با آبان ماه سال گذشته 18.4 درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه میزان مطالبات بانک های استان نیز در این مدت رشد داشته است گفت: میزان مطالبات بانکی در استان در این مدت 18.7 درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: میزان سپرده گذاری در بانک ها نیز طی آبان ماه امسال 26.3 درصد رشد دارد.
وی گفت: تا آبان ماه امسال میزان سپرده گذاری در بانک های استان 42 هزار و 918 میلیارد ریال، مانده مطالبات بانکی سه هزار و 519 میلیارد ریال و مانده تسهیلات پرداخت شده 49 هزار و 301 میلیارد ریال به ثبت رسیده است.
بهمن پور تصریح کرد: سال مالی 95 میزان سپرده های بانکی در استان 36 هزار و 325 میلیارد ریال، میزان مانده مطالبات بانکی 2 هزار و 422 میلیارد ریال و مانده کل تسهیلات بانکی 45 هزار و 542 میلیارد ریال بوده است.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی گفت: در این مدت میزان سپرده های بانکی 23.1 درصد، میزان مطالبات 11.3 درصد و میزان تسهیلات پرداخت شده نیز 19 درصد در مقایسه با سال ماقبل رشد داشته است.
اخبار خراسان شمالی را در کانال تلگرامی اخبار ایرنا خراسان شمالی به نشانی

Plan-4

بالا