Plan-3


چرا قیمتها در ٣٠ روز قبل از ١٣ آبان سقوط کرد

چرا قیمتها در ٣٠ روز قبل از ١٣ آبان سقوط کرد ؟

سهام ١٢٠ شرکت بورسی طی یک ماه گذشته بین ٢٠ تا ۴٩ درصد کاهش داشته !؟

سهام ١١٢ شرکت بورسی نیر کمتر از ١٠ درصد کاهش یافته است.

یک عضو تیم تحقیقاتی، لیست شرکت‌هایی که سهام آن سقوط کرده است را استخراج کرده است.

زیان وارده به سهامداران سنگین ارزیابی میشود.

خرید مواد پتروشیمی در تابستان شگفت انگیز سود آور بود اما قیمت P p به عنوان یکی از اقلام مهم پتروشیمی حدود ٣٠ درصد کاهش یافته است.

سقوط قیمت آلومینیوم نیز حدود ٢٨ درصد بوده است.

بین فعالین اقتصادی که وابسته به تولید بودند در شهریور ماه خرید پتروشیمی و آلومینیوم با ٣٠ درصد سود همراه بود.

دلار نیز بعد از زدن سقف ١٩٢٠٠ به شدت سقوط کرد و کسانی که از اوایل مهر ماه وارد بازی خرید دلار شدند در مقطع هایی به شدت ضرر کردند.

فضای تلگرام در پیش بینی تورم یک ماه قبل از ١٣ آبان دچار اشتباه شد.

چهار نفر از تیم تحقیق ، تحلیل های ٢٠ کانال تلگرامی که در خصوص پیش بینی نرخ دلار مورد اقبال بینندگان تلگرامی بودند را بررسی کرد :

فقط دو کانال درست پیش بینی کردند و ١٨ کانال دچار خطای جدی شدند.

١٨ کانال دارای این ارزیابی بودند که در ٣٠ روز قبل از ١٣ آبان تورم سنگینی خواهد بود.

عده زیادی که در بخش سهام ، دلار و مواد اولیه از اول مهر تا ١٣ آبان زیان کردند تحت تاثیر این ١٨ کانال بودند.

نتیجه گیری :
نود در صد از کانال های تلگرامی در پیش بینی زمان تورم ناشی از تحریم دچار اشتباه شدند ، اوج تورم ناشی از تحریم ، از ١۵ مرداد تا پایان شهریور بود.

البته زیان کنندگان دو دسته بودند :

یک دسته که در ۴۵ روز قبل از ١٣ آبان زیان کردند همان کسانی بودند که در شهریور ماه به شدت سود بردند ، سود شهریور ماه با زیان ۴۵ روز بعدی خنثی شد ، اینها در شهریور ٣٠ درصد سود کردند و در ۴۵ روز بعد ٣٠ درصد زیان.

دسته دوم ؛ سپرده گذارانی بودند که از اول مهر وارد سفته بازی شدند ؛ اینها سپرده گذارانی بودند که احساس می کردند با افزایش نرخ دلار ٧٠ درصد از ارزش دارایی خود را از دست داده اند ( افراد صفر کیلومتر ) و برای متوقف کردن سقوط ارزش دارایی ، وارد بازی شدند که ٣٠ درصد از دارایی خود را هم اینجا از دست دادند.

در تحقیق دانشگاه توکیو آمده در بورس توکیو بازندگان در ٧٣ درصد موارد آخری ها بوده اند ، آیا آخری ها همیشه بازنده اند ؟

این تحلیل با رای مثبت ۴ نفر و رای منفی ۵ نفر از تیم تحقیق محمد حسین ادیب انتشار یافت.

پانوشت محمد حسین ادیب بر این تحلیل :

این تحلیل نباید تنها عامل پیش بینی تورم در آینده تلقی شود در پیش بینی تورم آینده، ٩ عامل دیگر هم موثر است ، کسانی که بر اساس تنها یک عامل طرح شده در این تحلیل ، اقدام به خرید و فروش کنند اگر ورشکست شوند من متعجب نخواهم شد ، همیشه بر اساس ده فاکتور تصمیم بگیرید و نه یک فاکتور ، این را هر گز از یاد نبرید.

آن هم جمع جبری ده فاکتور.

منبع: adibmh.ir

Plan-4

بالا