Plan-3


افزایش بی سابقه میلیونرهای بازنشسته آمریکایی

گزارش موسسه " یونایتد اینکام" نشان می دهد آمریکا هیچ گاه به اندازه کنونی بازنشسته ثروتمند نداشته است.

به گزارش اندیشه کیمیا، میانگین ثروت بازنشستگان آمریکایی به نسبت سال ۱۹۸۹ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. تجزیه و تحلیل‌های این موسسه دریافته است بخش اعظمی از این افزایش ثروت مربوط به حساب های مالی است که بدان معناست که می‌تواند در موقع لزوم راحت تر به صورت درآمد بازنشستگی تبدیل شود. به گفته این موسسه میزان ثروت متوسط بازنشستگان آمریکایی ۷۵۲ هزار دلار است.

طبق این گزارش بازنشستگان آمریکایی سالم تر، ثروتمندتر و دارای طول عمر بیشتری از نسل های قبلی هستند با این حال افزایش ثروت به معنای رفع نابرابری درآمدی نبوده است و این نابرابری به نسبت ۳۰ سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

مت فلوز- مدیر عامل یونایتد اینکام- به بلومبرگ گفت: هر چند که بازنشستگان امروزی ثروتمندتر هستند، اما میزان مخارج آن ها در مقایسه با نسل قبلی تغییر چندانی نداشته است.

در همین زمان فاصله بین افراد ثروتمند و بسیار ثروتمند بیشتر شده است: به گفته این گزارش، در حالی که افراد میلیونر با ثروت متوسط بین سال های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۶ ثروت خود را ۱۲ درصد افزایش داده اند، یک درصد میلیونرهایی که بیشترین ثروت را داشته‌اند ثروت خود را ۱۱۰ درصد افزایش داده‌اند یعنی میانگین ثروت آن ها از ۱۴.۹ میلیون دلار به ۳۱.۳ میلیون دلار رسیده است.

ایسنا

Plan-4

بالا