تورم پارسال ۸.۲ درصد بود/ رشد ۱۲.۲درصدی قیمت مواد خوراکی

مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور را ٨.٢ درصد و این شاخص را برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب ٨.١ درصد و ٨.٨ درصد اعلام کرد.

به گزارش اندیشه کیمیا، آمار منتشر شده مرکز آمار ایران نشان می دهد شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در سال ١٣٩٦ بر مبنای (١٠٠=١٣٩٥) برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب عدد ١٠٨,٢ و ١٠٨.١ و ١٠٨.٨ ثبت شد.
بر این پایه، نرخ تورم کل نسبت به سال ۱۳۹۵ برای کل کشور و مناطق شهری ١.٣ واحد درصد و برای مناطق روستایی ١.٦ درصد واحد درصد افزایش یافت.
شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۱۱۲.۲، ۱۱۲.۳ و ۱۱۱.۸ بود. تغییر در این گروه نسبت به سال ۱۳۹۵ (نرخ تورم) به ترتیب ۱۲.۲، ۱۲.۳ و ١١.٨ درصد ثبت شد.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در سال ١٣٩٦ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ١٠۶,٨، ١٠۶.۷ و ١٠۶.۹ رسید که نسبت به سال ۱۳۹۵ (نرخ تورم) برای کل کشور ٦.٨ درصد و مناطق شهری ٦.٧ درصد و برای مناطق روستایی ٦.٩ درصد بیشتر شد.


منبع: اقتصاد آنلاین

برچسب‌ها
بالا